ssh-key | eittech_
ssh-key
Comandos para configurar servidores con claves ssh

CREAR CLAVE SSH
ssh-keygen

COPIAR CLAVE SSH AL SERVIDOR
ssh-copy-id -i ~/.ssh/claveprivada eittech@192.168.122.201

EC2+RDS+Docker+Nginex+Odoo
Como montar servicuis odoo en AWS